Din fotografiile patinate, Emile Jaques-Dalcroze, discipol în tinerețe al lui Leo Delibes şi Gabriel Fauré, priveşte către noi cu bonomie și curiozitate. Însă amprenta vintage a imaginilor nu estompează spiritul vizionar, avangardist, pe care Dalcroze îl radiază și prin acest tip de mărturii. Îi simți imediat în privire natura cercetătoare,