More

1. Individul (copilul) este în centru 2. Dimensiunea sociala 3. Muzica este un termen integral 4. Creativitate in improvizație și compoziție 5. “Proces și produs” – interacțiunea dintre dezvoltare și rezultatul artistic 6. Așa numitul instrumentariu Orff 7. Orff-Schulwerk poate fi utilizat în toate domeniile educației muzicale și de mișcare/dans