#AcasaCuLaLa

Vino și tu în Lumea sunetelor și a poveștilor muzicale interactive, accesibile oriunde, oricând! Povestea muzicală MiMa continuă pentru o vreme în online!    ÎNSCRIE-TE AICI

#acasacuLaLa 

SESIUNE DEMO

Orice poveste devine o nouă experiență creativă, o formă fundamentală a vieții. – D.W.Winnicott, Jocul și Realitatea

MiMa online te invită să fii alături de copilul tău în acest proces educativ ludic care are în spate atenta elaborare a unei echipe de pedagogi specializați în trei dintre cele mai recunoscute metode pedagogice muzicală activă: Dalcroze, Orff și Kodaly

Concepția atelierelor MiMa Muzica are la bază educația holistică prin jocuri ce implică simțurile, corpul, gândirea și interacțiunea, cu accent pe stimularea multisenzorială a abilităților cognitive și socio-emoționale într-un mediu securizant în care cultivarea relației active părinte-copil reprezintă un alt obiectiv fundamental.

Conceput ca serie de jocuri și exerciții muzicale care au ca fir conducător o poveste sonoră, fiecare atelier cuprinde atât sesiunea-online prezentată de un pedagog al echipei MiMa alături de mascota noastră, Șoricica LaLa, cât și, după cum veți regăsi mai jos, o serie de jocuri creative si exerciții de ritm si miscare axate pe vectorii esențiali ai dezvoltării copilului din perspectiva inteligenței multiple.

1. MUZICA e o poveste 

Povestea muzicală este nucleul în jurul căruia se construiește fiecare atelier MiMa Muzica.  Construite pe marginea personajelor – instrument muzical sau a noțiunilor muzicale pe care le vor exersa pe parcursul atelierului (timbre instrumentale, ritmuri, nuanțe, note muzicale in mers treptat sau in salt, melodii ascendente/ descendente, fraze muzicale, etc), poveștile muzicale stabilesc o conexiune imediată. Treptat, cu fiecare nouă poveste, copilul  învață intuitiv bazele muzicii asociindu-le și asimilându-le firesc odată cu limbajul. Pentru că muzica este și ea un limbaj.  Și orice muzică are o poveste.

2. Cântecele

Selectăm cu mare atenție cântecele pe care le prezentăm în cadrul fiecărui atelier având în vedere fiecare categorie de vârstă în parte, de cântecele cu joc pe genunchi și cele de schemă corporală la cântece gestuale sau cu acompaniament ritmic corporal şi/sau  instrumental. Repeortoriul MiMa Muzica are la bază colecția de cântece Zelie Chansons compuse de Anne Claire Ray Bellet și traduse în limba română. Pedagog la Institutul Jaques Dalcroze din Geneva, Anne-Claire este mentorul centrului nostru de educaţie muzicală timpurie prin pedagogia activă. Acestei coleții i se adaugă un larg repertoriu de cântece din folclorul românesc și internațional al copiilor, adaptate de echipa MiMa Muzica.

3. Muzică și mișcare 

Pentru copii, muzica și mișcarea corporală sunt două dimensiuni inseparabile, în cea mai firească şi necesară relaționare. Copii învață prin mișcare, prin experimentare directă, cu întreg corpul, activitățile kinestezice fiind baza educației timpurii. Fiecare curs conține o serie de sugestii de muzică și mișcare adaptate mai multor categorii de vârstă, de la audiții de muzică clasică și jazz la cântece din folclorul copiilor.

4. Joc gestual / Schemă corporală 

Pentru bebeluși și toddleri, jocul gestual sau jocul muzical pe schema corporală constituie  etape decisive în configurarea tiparelor ritmice cu implicarea și stimularea senzațiilor proprioceptive și de orientare în spațiu. Un joc atent direcționat care şi pentru cei mai mari poate fi un o variantă plăcută şi directă de conectare prin muzică şi corp cu părinții sau frații mai mici.

5. Instrumente 

Fiecare cântec va fi însoțit de partituri muzicale și de varianta audio/video,  menită a facilita practica instrumentală pentru  copiii de la 4 la 6 ani. Aceasta rubrică va aduce și cu sugestii de adaptare la instrumente pe care le puteți confecționa acasă. Îndrumări veți regăsi și pe blogul nostru la rubrica Sacul cu sunete.

 

6. Desenează-mi un cântec 

Materialele din această categorie pun accentul pe legăturile strânse care există între muzică și culoare, pictură sau linie geometrică, de la muzico-grame la partituri muzicale nonformale sau, pur și simplu, improvizație spontană sunet-formă-culoare.

Gărgărița-Rița paritură nonformală cu imagini

7. Joc creativ 

Beneficiile jocului creativ au implicații profunde asupra dezvoltării senzorial-motrice (îmbunătățirea auzului și orientarea în spațiul auditiv, dezvoltarea limbajului articulat și stimularea motricității), afective (acea capacitate prin care pot fi exprimate coerent toate sentimentele umane), imaginative (cu ajutorul căreia putem transpune realitatea în povești sau poveștile în realitate), mentale (pentru că antrenează toate procesele cognitive) și de socializare (prin potențarea conștiinței de sine, a relațiilor sociale cu ceilalți și a percepției asupra realității înconjurătoare).

DETALII PRACTICE

Căror categorii de vârstă se adresesază?

Programul de educație muzicală timpurie MiMa Muzica ONLINE este conceput pentru copii cu vârste mixte de la 0 la 6 ani.

Jocurile pe genunchi și cele de schemă corporală sunt dedicate bebelușilor (0-1 ani) și copiilor foarte mici (1-2 ani) iar cântecele gestuale, dansurile, jocurile creative ghidate/ libere, partiturile nonformale pentru diverse instrumente de percuție sau homemade sunt orientate preponderent către copiii de peste 2 ani. 

În funcție de propriul ritm și nivel de dezvoltare, copiii cu vârste de 4-6 ani vor fi încântați să participe atât la jocurile simple ale celor mai mici, pe care le pot practica împreună cu părinții sau frații/ surorile, cât și la provocările care le sunt direct adresate. După vârsta de 4 ani se lărgesc posibilitățile de a reproduce ritmuri diferențiate atât corporal cât și instrumental, de a descifra vizual partituri nonformale în asociere cu ritmurile sau cu sunetele executate pe instrumente melodice (glockenspiel, xilofon, pian).

Cum mă înscriu?

Achiziționarea unui abonament de 5 ateliere se face prin completarea formularului de înscriere. Accesul la atelierele care vor fi încărcate săptămânal, în fiecare SÂMBĂTĂ la  ora 10:00, se face pe baza linkului și a parolei pe care le primiți pe mail în preziua fiecărui atelier care constă în: o sesiune-online preînregistrată cu durata de aproximativ 20 de minute, ghidată de unul dintre pedagogii MiMa Muzica  și o serie de materiale-suport  structurate pe cele şapte categorii așa cum regăsiți mai sus (texte și imagini-partituri nonformale în format pdf, jpg, clipuri audio/ video). Nefiind un atlier live-online, atât sesiunile-online  cât și materialele suport, nu se derulează la o anumită oră, acestea putând fi parcurse în ritmul propriu și reaccesata oricând, pe durata întregului abonament, pe baza parolei primite în preziua atelierelor.

Tarif abonament (5 ateliere): 200 RON/ familie.

Tarif atelier ONLINE one-time: 60 RON/ familie.

Plata se face direct în contul MiMa Muzica, ale cărui date le veți regăsi odată cu completarea formularului de înscriere.

Vizualizarea conținului sau a cursurilor

Pentru a beneficia de cursurile MiMa ONLINE aveți nevoie de laptop/ calculator și de conexiune la internet.  Dacă întâmpinați  dificultăți tehnice, vă rugăm să ne comunicați cât mai multe detalii despre problemele apărute la numărul de telefon 0722342124 și vom încerca să găsim o soluție în cel mai scurt timp.

Condițiile întreruperii abonamentului

În orice moment puteți renunța la abonamentul MiMa Muzica ONLINE, caz în care se va achita doar taxa echivalentă până la ultimul atelier accesat, INCLUSIV, urmând ca plata pentru cele ulterioare să fie returnată. Plata pentru atelierele achiziționate nu se returnează.

 Tot conținutul postat este protejat prin drepturi de autor. ©2020 mimamuzica.ro, conform legii nr. 18/1996 privind drepturile de autor.