Povestea MIMA

Școala de muzică MiMa s-a născut din pasiune și din dorința de a oferi o educație muzicală de calitate, adaptată diferitelor categorii de vârstă și afinități. O atenție particulară este acordată educației muzicale timpurii pentru că suntem convinși că muzica este cel mai adecvat mediu de exprimare și dezvoltare afectivă, emoțională și cognitivă.

Prin cursurile și atelierele de educație muzicală ne propunem să-i apropiem pe copii de muzica clasică, într-o manieră atractivă, fără ca aceștia să simtă presiune în a-și însuși diferite noțiuni.

Repertoriul folosit în cadrul orelor de curs îmbină astfel muzica clasică, cu cântece de leagăn, piese din folclor sau din folclorul copiilor. O astfel de abordare oferă o perspectivă mai largă în formarea simțului muzical și reușește și să-i aducă pe copii mai aproape de muzică, în toate formele sale.

Avantajul extraordinar al educației muzicale de ce folosește metodele Dalcroze, Orff say Kodaly – folosite în cadrul cursurilor de muzică MiMa Muzica – este aceea de a forma ascultători de muzică clasică făcând apel la o pedagogie adaptată diferitelor vârste.

MiMa Muzica se numără printre pionierii acestei abordări în România și obiectivul nostru este de a transmite dragostea pentru muzică și plăcerea de a învăța, de a interpreta piese muzicale.

Ce nu este MiMa Muzica: un loc unde memorarea portativelor să fie mai importantă decât înțelegerea profundă a muzicii.